top of page

Kurs i bærforedling på Kåven Utmarksgård


FOR ALLE SOM FOREDLER BÆR TIL SYLTETØY, GELEER, CHUTNEY OG SAFT. ET «MÅ-KURS» FOR ALLE I BRANSJEN OG ET KURS SOM GIR GOD FAGKUNNSKAP.

Dato: 21-22. mars 2017

Sted: Alta, Kåven Utmarkssgård

Pris: 2500,- (inkl. lunsj)

Påmeldingsfrist: 20. februar

Arrangør: Nordlysmat/Kompetansenav Nord

Påmelding til: Kåven Utmarksgård/Nordlysmat. Mail til: post@nordlysmat.no, mobil til Toril B. Kåven: 92868670 Påmelding er bindende og faktura sendes. Kurset forutsetter 8 deltakere. Maks antall deltakere er 15.

På kurset vil det bli lagt vekt på riktig behandling fra råvare til ferdig produkt gjennom bl.a. valg av utstyr, varmebehandling, tilsetnings- og hjelpestoffer, emballering og lagring. Vi har fokus på ville bær som båbær, krøkebær, tyttebær, multe, men teknikker og prosess vil være det samme for andre type bær.

Kurset vil omfatte både teori og praktiske øvelser. For å tilby et mest mulig relevant kurs, ber vi om at det ved påmelding gis informasjon om hvilke problemstillinger og produkter deltagerne er interessert i slik at dette om mulig kan bli belyst i løpet av kurset.

Kurslærer Berit Karoline Martinsen er seniorrådgiver ved Nofima på Ås og jobber med frukt, bær og grønnsaker innenfor området Mat og Helse. Hun jobber mye med innholdsstoffer samt prosessering og lagring, og har ansvar for prosesshallen for vegetabiler ved Nofima Mat. Hun har holdt en rekke kurs og hjulpet flere bærforedlere rundt om i landet. Hun har utdannelse som kjemiingeniør og Cand.Scient innen naturvitenskapelige fag.

Se hele utlysningen: http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/123490/Produktark_kurs.pdf

Kompetansenettverkene er en del av tilbudet i Innovasjon Norges Utviklingsprogram for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping.


bottom of page